MEDİKAL BASINÇLI GAZ BESLEME SİSTEMLERİ

MODEL: AUTOSYSTEM 8600

( O2, N2, N2O, CO2 ve Hava için )

azot

Genel Tanım

Medikal Basınçlı Gaz Besleme Sistemleri, hastanenin Oksijen, Azot, Azot Protoksit, Karbondioksit, Medikal Hava, Cerrahi Hava ve diğer gaz ihtiyacını bir kaynaktan temin etmek için kullanılır. Bu santralların çalışma prensipleri aynıdır. Tek fark santralda kullanılan tüplerdir.

Bu sıkıştırılmış gazlar; ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, bebek bakım ünitelerinde, acil bölümlerinde, laboratuvar ve hasta odalarında kullanılır. Gazlar, yüksek basınç altında, merkezi santrale bağlanmış olan tüplerde muhafaza edilmektedir. Gazın basıncı tüplerin içinde bulunan gaz çeşitlerine göre değişmektedir.


Ürün Özellikleri

 • Santral içerisinde 2 adet yüksek basınç regülatörü bulunmaktadır.
 • Yüksek Basınç regülatörü hastane kapasitesine göre seçilmektedir.
 • Tüp değiştirme sırasında veya bir tüpten diğer tüpe gaz geçişi olmaması için kollektörler çekvalflerle donatılmıştır.
 • Çalışma konumunda olan gruptaki tüplerden gelen basıncın 5 bar'ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokar.
 • Bütün regülâtörler atmosfere açılan emniyet vanaları sayesinde yüksek basınçtan korunmuştur.
 • Emniyet vanaları 12 bar basınçta açılır.
 • Otomatik geçiş Motorlu vanalar aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Santralın çalışma özelliğinden dolayı elektrik kesilmelerinde hastane tesisatına gaz akışında hiçbir kesilme olmaz.


Uygulanan Standartlar

ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite ve Yönetim Sistemi,
93/42/EEC EK-2 Tıbbi Cihazlar Direktifi
ISO 14971, EN 15223, EN 60601-1, EN 9170-1,
ISO 7396-1, EN 1041 Uluslararası Standartlar
HTM 02-01 Medikal Bakır Boru Hattı Sistemleri

 

DOKUNMATİK EKRANLI KONTROL PANELİ

Medikal basınclı gaz besleme sistemleri

 • Renkli ve Dokunmatik ekranlı arayüze sahiptir.
 • Kolay kullanılabilir ve kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir menüsü vardır.
 • Manuel ve otomatik çalışabilir sisteme sahiptir.
 • Santral durumu ve sistem hataları görsel ve duysal olarak görüntülenebilir.
 • Hem Modbus-RTU ile uzaktan erişim sağlanabilir, hem de Hastane Bilgi Sistemine bağlantısı yapılabilir.
 • Tüp gruplarının sağ ve sol gruplara geçişleri için basınç değerleri ayarlanabilir.
 • Tüp grupları otomatik olarak sağdan sola veya soldan sağa otomatik geçiş yapılır.
 • Basınç ölçüm değerleri, kullanıcının isteğine göre “Bar, kPa ve psi” olarak ayarlanabilir.
 • Tüplerdeki basınç durumları izlenebilir.
 • Alarm durumları HTM standartlarına göre düzenlenmiştir.
 • Yüksek basınç ve düşük basınç alarm durumlarının ayarlanabilir özellikleri vardır.
 • Dokunmatik ekranda sistemin çalışması izlenebilir olduğu gibi, Kontrol panelinde yer alan LED sinyalleri ile de sistemin çalışması izlenebilir.
 • Sistemde ortaya çıkan alarmların sessize alma özelliği de mevcuttur.
 • Dokunmatik ekran herhangi bir arıza oluştuğunda, Kontrol panelinde yeralan PCB led kartı ile de sistemin çalışmasına devam edilir.
 • Tüp grubunda arıza görüldüğünde otomatik olarak diğer tüp grubundan akış sağlanır.
 • Donunmatik ekran kullanımı için Türkçe, İngilizce ve Almanca dil seçeneği mevcuttur.
 • Ayarların değiştirilmesi için Şifre uygulaması ile yetkili girişi yapılır.

 

bağlantıekipmanları

Kollektör Grubu
Herbir tüp bağlantısı için sıcak dövme prinçten kollektörler ve içlerinde gazın tüplere akışını engelleyen çekvalfler bulunur. Bunlar tij boru ile santral arasındaki bağlantıyı sağlayan kollektörlerdir. Santraldeki tüp sayısına göre rampa boyutları değişmektedir; 1, 2, 3, 4 ve 5 tüplük olmak üzere 5 rampa çeşidi mevcuttur.

Tüp Tespit Profili
Tüp tespit profilleri, tüplerin kollektöre yerleştirilmesi ve tüplere destek olmak amacıyla kullanılır. Tüplerin düşmesini ve sisteme veya kullanıcıya zarar vermesini önlemek için zincirler kullanılır.

Tij Boru
Tij borular Ø8x2 mm medikal tip bakır borudan imal edilip, her iki ucunda kollektör ve tüp bağlantısına uygun rekorlar vardır. 250 bar basınç altında test edilirler.

Esnek Bağlantı
Rampa - Panel Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-panel arasında bulunur. Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-rampa arasında bulunur.