Acil DestekManifoldu

 

Ürün Özellikleri

  • Sistemin bakımı ve arızası sırasında devreye girebilecek düşük kapasiteli manuel kontrollü santraldır.
  • Hastanenin geçici olarak oksijen-azot protoksit veya hava gereksinimini sağlamaktadır.
  • Otomatik değişirici yoktur.
  • Tek regülatörlüdür.

  acildestek ekipman

Yüksek Basınç Regülatörü
Yüksek basınç regülatörü tüplerden gelen yüksek basınçtaki gazın basıncını ikinci basınç düşürücü regülatörleri tarafından kontrol edebilecek basınca düşürürler. Yüksek basınç regülatörü hastane kapasitesine göre akış kapasitesi değişiklik göstermektedir. Maximum çalışma basıncı 250 bar’dır. Ayarlanabilir çıkış basınç değeri 0-12 bar’dır. Fabrikada ayarlanan çıkış basıncı 7-8 bar’dır.

Emniyet Vanası
Yüksek basınç regülatörlerinden sonra olmak üzere emniyet vanası vardır. Emniyet vanası yüksek basınç regülatörlerindeki basınç 12-13 bar'a yükseldiği zaman çalışır ve gaz atmosfere tahliye edilir.

bağlantıekipmanları

Kollektör Grubu
Herbir tüp bağlantısı için sıcak dövme prinçten kollektörler ve içlerinde gazın tüplere akışını engelleyen çekvalfler bulunur. Bunlar tij boru ile santral arasındaki bağlantıyı sağlayan kollektörlerdir. Santraldeki tüp sayısına göre rampa boyutları değişmektedir; 1, 2, 3, 4 ve 5 tüplük olmak üzere 5 rampa çeşidi mevcuttur.

Tüp Tespit Profili
Tüp tespit profilleri, tüplerin kollektöre yerleştirilmesi ve tüplere destek olmak amacıyla kullanılır. Tüplerin düşmesini ve sisteme veya kullanıcıya zarar vermesini önlemek için zincirler kullanılır.


Tij Boru
Tij borular Ø8x2 mm medikal tip bakır borudan imal edilip, her iki ucunda kollektör ve tüp bağlantısına uygun rekorlar vardır. 250 bar basınç altında test edilirler.

Esnek Bağlantı
Rampa - Panel Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-panel arasında bulunur. Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-rampa arasında bulunur.