MEDİKAL GAZ SANTRALLERİ 

oksijensantrali   azotprotoksitsantrali     havasantrali   vakumsantrali   acildestekhavasantrali   1 agss
                       
OKSİJEN SANTRALİ    AZOT PROTOKSİT SANTRALİ
    HAVA SANTRALİ   VAKUM SANTRALİ   ACİL DESTEK HAVA SANTRALİ   AGSS SANTRALİ

 

OKSİJEN, AZOT PROTOKSİT & HAVA SANTRALI

oksijen santrali

Medikar Oksijen-Azot Protoksit ve Medikal Hava Santralı, hastanenin Oksijen-Azot Protoksit ve Medikal Hava ihtiyacını bir kaynaktan temin etmek için kullanılır. Bu santralların çalışma prensipleri hemen hemen aynıdır. Tek fark santralda kullanılan tüplerdir. Bu sıkıştırılmış gazlar ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, bebek bakım ünitelerinde, acil bölümlerinde ve hasta odalarında kullanılır. Gazlar, yüksek basınç altında, merkezi santrale bağlanmış olan tüplerde muhafaza edilmektedir. Gazın basıncı tüplerin içinde bulunan gaz çeşitlerine göre değişmektedir.
- Bu santral ISO 7396:2004 ISO, ISO 13485:2003, EN 46001, ISO 14971, EN 980, EN 940, EN 739, EN 737, EN 793,DIN 13260, HTM 2022, Amerikan standartlarına ve CE normlarına uygun olarak hastaneler için tasarlanmış ve üretilmiştir.
Santral kapasitesi hastanenin medikal gazı (02, N2O, H4) kullanım ihtiyacına göre değişmektedir. Santraller hastane büyüklüğüne göre ;

1- Otomatik (02, N2O, H4) santralı Autosystem 8200
2- Otomatik (02, N2O, H4) santrali Autosystem 8001
3- Manuel Santral
4-Acil Destek Manifoldu sistemlerinden biri önerilir

1> AUTOSYSTEM 8200 OKSİJEN, AZOT PROTOKSİT & MEDİKAL HAVA SANTRALI
 
 • Santral içerisinde 2 adet 120 m³/saat kapasiteli yüksek basınç regülatörü bulunmaktadır.
 • Tüp değiştirme sırasında veya bir tüpten diğer tüpe gaz geçişi olmaması için kollektörler çekvalflerle donatılmıştır.
 • Çalışma konumunda olan gruptaki tüplerden gelen basıncın 5 bar'ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokar.
 • Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet vanaları sayesinde yüksek basınçtan korunmuştur. Emniyet vanaları 12 bar basınçta açılır.
 • Otomatik geçiş solenoid valfler aracılığı ile yapılmaktadır. Solenoid valf özelliğinden dolayı elektrik kesilmelerinde dahi hastane tesisatına gaz akışında hiçbir kesilme olmaz.
 

 

 
AUTOSYSTEM 8200 KONTROL PANELİ
Kontrol panelinin amacı alınan yüksek basınçtaki gazın basıncını medikal gaz tesisatına dağılmadan önce kontrol ve regüle etmektir. Kontrol paneli üzerinde aşağıdaki servisler bulunmaktadır.
   
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
 • Yüksek basınç regülatörü tüplerden gelen yüksek basınçtaki gazın basıncını (veya tanklardan) ikinci basınç düşürücü regülatörleri tarafından kontrol edebilecek basınca düşürürler. 120 m³/sa akış kapasitesine sahiptir. Maximum çalışma basıncı 250 bar dır. 
 • Ayarlanabilir çıkış basınç değeri 0-12 bar’dır. Fabrikaca ayarlanan çıkış basıncı 7-8 bar’dır.
SELONOİD VALF

Selonoid Valf, çalışan tüp grubunun boşalması durumunda otomatik kontrol paneli yön değiştirerek dolu olan tüp grubuna geçişi sağlamaya yarar. Bu işlem selonoid valfin programlanmış işlemcisi ile gerçekleşir. Selonoid Valfler yüksek basınç regülatörlerinden sonra monte edilmiştir. Selonoid Valfler den sonra çek valf ler takılmıştır. Bu çek valfler sistemde bir tüp grubunun çalışması durumunda diğer tarafa gaz akışını önlemek amacıyla sisteme monte edilmiştir.

Akış vermesi tamamen otomatik kontrol kartlarına bağlı programlanmış işlemci sayesinde sağlanmaktadır. Selonoid Valfler, sistemin her iki grubuna bağlantı konektörleri ile monte edilmiştir. Enerji kesilmelerinde sistemin gazının kesilmemesi için normalde açık selonoidler sistemin her iki grubunda da kullanılmıştır. Enerji geldiği zaman gaz akışı kaldığı gruptan devam eder.

İKİNCİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ   EMNİYET VANASI
İkinci Basınç düşürücü Selonoid Valften sonra By-Pass devreli olarak monte edilir. Giriş basıncı 7-8 bardır. İkinci Basınç düşürücü çıkış hat basıncını 4.2 bar'a düşürür veya Cerrahi hava için 7 bar'a ayarlanabilir. Ayarlanmış olan bu basınç değeri Bakır Boru Tesisatı hat basıncı olarak adlandırılır.   Kontrol paneli içerisinde sağda ve solda yüksek basınç regülatörlerinden sonra olmak üzere iki tane emniyet vanası vardır. Emniyet vanaları yüksek basınç regülatörlerindeki basınç 12-13 bar'a yükseldiği zaman çalışır ve gaz atmosfere tahliye edilir.  
BASINÇ SENSÖRLERİ   OTOMATİK DEĞİŞTİRİCİ
Kontrol panelinde, sağ, sol tüp grubunda ve sistem giriş bloğunda basınç anahtarları mevcuttur. 
Yüksek basınç anahtarlarından biri sol tüp grubunun diğeri sağ tüp grubunun basınç değerlerini görmek için kullanılır.
  Autosystem 8001 santrallerinde yer alan Otomatik değiştirici çalışan tüp grubunun boşalması durumunda Otomatik olarak dolu olan tüp grubuna geçişi sağlar. 
Hat basınç anahtarı sistem giriş bloğuna monte edilir. Sisteme giden basınç değerini görmek için kullanılır.   Otomatik değiştirici pnömatik olarak çalışmaktadır. Dolayısı ile elektrik kesilmelerinde dahi hastane tesisatına gaz akışında hiçbir kesilme olmaz.
KOLLEKTÖR GRUBU   ESNEK BAĞLANTILAR
Herbir tüp bağlantısı için sıcak dövme prinçten kollektörler ve içlerinde gazın tüplere akışını engelleyen çekvalfler bulunur. Bunlar tij boru ile santral arasındaki bağlantıyı sağlayan kollektörlerdir.  

Rampa - Panel Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. 
Rampa-panel arasında bulunur.

Santraldeki tüp sayısına göre rampa boyutları değişmektedir; 1, 2, 3, 4 ve 5 tüplük olmak üzere 5 rampa çeşidi mevcuttur.   Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-rampa arasında bulunur.
TÜP TESPİT PROFİLİ   TİJ BORULAR
Tüp tespit profilleri, tüplerin kollektöre yerleştirilmesi ve tüplere destek olmak amacıyla kullanılır.
Tüplerin düşmesini ve sisteme veya kullanıcıya zarar vermesini önlemek için zincirler kullanılır.
  Tij borular Ø8x2 mm medikal tip bakır borudan imal edilip, her iki ucunda kollektör ve tüp bağlantısına uygun rekorlar vardır. 
 • 250 bar basınç altında test edilirler.
2> AUTOSYSTEM 8001 OKSİJEN, AZOT PROTOKSİT & MEDİKAL HAVA SANTRALI
 • Santral içerisinde 2 adet 120 m³/saat kapasiteli yüksek basınç regülatörü bulunmaktadır.
 • Tüp değiştirme sırasında veya bir tüpten diğer tüpe gaz geçişi olmaması için kollektörler çekvalflerle donatılmıştır.
 • Çalışma konumunda olan gruptaki tüplerden gelen basıncın 5 bar'ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokar.
 • Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet vanaları sayesinde yüksek basınçtan korunmuştur. Emniyet vanaları 12 bar basınçta açılır.
 • Otomatik değiştirici pnömatik olarak çalışmaktadır. Dolayısı ile elektrik kesilmelerinde dahi hastane tesisatında gaz akışında hiçbir kesilme olmaz.
 • Pano kısmında ışıklı göstergeler, Tüp basıncını gösteren manometreler vardır.
 
3> MANUAL OKSİJEN, AZOT PROTOKSİT & MEDİKAL HAVA SANTRALI
  Genelde düşük kapasiteli Hastanelerde Oksijen, Azot Protoksit & Hava ihtiyacını bir kaynaktan temin etmek için kullanılır. Santral içerisinde hastane kapasitesine göre 1 veya 2 adet 120 m3/saat kapasiteli yüksek basınç regülatörü bulunmaktadır. Manual kontrol paneli üzerinde bulunan gösterge panelleri santrale bağlı olan tüplerin durumunu gösterir. Çalışma durumu olan tüplerden gelen basıncın 7 barın altına düşmesi durumunda alarm panelinden gelen sinyal üzerine manuel olarak diğer grup devreye sokulur.  

 

4> OKSİJEN, AZOT PROTOKSİT & MEDİKAL HAVA ACİL DESTEK MANİFOLDU
  Sistemin bakımı ve arızası sırasında devreye girebilecek düşük kapasiteli manuel kontrollü santraldır. Hastanenin geçici olarak oksijen-azot protoksit veya hava gereksinimini sağlamaktadır. Otomatik değişirici yoktur. Tek regülatörlüdür.