oksijensantrali   azotprotoksitsantrali     havasantrali   vakumsantrali   acildestekhavasantrali   1 agss
                       
OKSİJEN SANTRALİ    AZOT PROTOKSİT SANTRALİ
    HAVA SANTRALİ   VAKUM SANTRALİ   ACİL DESTEK HAVA SANTRALİ   AGSS SANTRALİ

 

MEDİKAL HAVA SANTRALI
airplant
Medikal Hava Santralı, hastanelerde medikal hava ve cerrahi hava ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Medikal ve cerrahi hava genelde ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, koroner yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde ve doğum salonları gibi yerlerde kullanılır.
Medikal Hava Santralı MDD 93/42/EEC , HTM 2022 , ISO 14971, ISO 13485:2003 , EN 46001:1997 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretimi yapılmıştır.
Hava santralının dizayn ve akış hesapları HTM 2022 veya EN 737 standartlarına göre yapılmakta ve kapasitesi belirlenmektedir.
Hava santralının çalışma voltajı 380V-50/60 Hz dir. Sistemin tüm elektrik tesisatı yürürlükteki IEE norm ve kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Medikal hava 4 bar özellikle solunumla ilgili uygulamalarda ve hava ile çalışan vantilatörlerde kullanılır. Cerrahi hava 7 bar ise ameliyathanelerde cerrahi aletlerin çalıştırılmasında kullanılır.
Hava santralında, havaya uygulanan proses, yüzeysel olarak şu şekildedir. Kompresörler tarafından emilen ortam havası yaklaşık 10 bar basınca kadar sıkıştırılır ve bu basınçta, bir hava tankına basılır. Tanktan çıkan hava, partikül ve su tutucu ön filtreden geçerek kurutucuya gelir. Kurutucuda, havanın nemi kimyasal bir metodla alınarak, hava kurutulur. Kurutulmuş Hava filtre grubundan geçirilir, medikal havanın sağlaması gereken hava kalitesi limitlerine göre, yağı, nemi, partikül, toz ve diğer pislikleri alınır. Temizlenmiş, 7-9.5 bar basıncındaki havanın basıncı, kullanım ihtiyacına göre, 4 veya 7 bar basınca veya her iki basınca, regülasyon grubunda düşürülür ve hastanenin hava hattına verilir.

Medikal Hava Santralları Ekipmanları:

1-) Medikal Basınçlı Hava Kompresörleri
2-) Kurutucu
3-) Elektrik Kontrol Paneli
4-) 4-7 Bar Regülasyon Grubu
5-) Havayı solunabilir yapan Bakteri Filtre Grubu
6-) Basınçlı Hava Tankı
7-) Üniteler arası bağlantı elemanları

MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRLERİ
Hava kompresörleri hastaneler için basınçlı hava sağlamak amacıyla kullanılır.İstenilen temiz havayı içine alan kompresörler basınçlı havayı, hava depolarına gönderirler. 
Kompresörler genelde yağlı ve yağsız pistonlu tiptirler. Kapasiteleri 2.1 l/s ile 31.7 l/s arasında değişir. Güç oranı ise 1,5 kW ile 15 kW aralığında olup susturuculu ve susturucusuz olarak ayrılmaktadır. 
Bunların yanında da kapasitesi yüksek, hastanelerde kullanılmak üzere yağlı vidalı tip kompresörlerde bulunmaktadır. Bunların kapasitesi ise 8 l/s ile 222 l/s arasındadır. Güç oranı ise 7,5 kW-75 kW arasında değişmektedir.
KİMYASAL TİP KURUTUCU
Kompresör tarfından üretilen sıkıştırılmış havayı normal nemlilik düzeyine çeken ve diğer parçaların sisteme girmesini engelleyen alettir. Kurutucu elektrikle değil, kimyasal olarak çalışır. Elektrik sadece selenoid valflerin çalışmasında gereklidir. Kurutucu silindirinde kullanılan madde aktif alüminadır. Kurutucu rejenerasyon sistemine göre çalışır. Kurutulan havanın % 10-15'i rejenerasyon kolonundaki aktif alüminayı kurutmakta kullanılır. 50-100-150 ve 200 m3/h kapasiteli modelleri mevcuttur. Santralin kapasitesine göre duplex ve simplex olarak iki çeşittir
DİJİTAL GÖSTERGELİ ELEKTRİK KONTROL PANELİ
Elektrik kontrol panelindeki aşırı akım rolesi, kısa devre ve yüksek basınç roleleri sayesinde sistemin hasar görmesi engellenir. 4 Adet kompresörü Otomatik / Manuel çalıştırma özelliğine sahiptir (Bu sayı arttırılabilir). Kompresörler istenilen değerlerde ayrı ayrı çalıştırılabilir veya durdurulabilir özelliğe sahiptir. Kompresörlerin çalışma sıraları istenilen Gün-Ay ve yıl olarak proğramlanabilir. Her kompresöre ait çalışıyor-duruyor ve arızalı bilgileri pano üzerindeki göstergede mevcuttur. Kompresörlerin çalışma zamanını gösteren sayaçlar pano üzerinde mevcuttur.
Sistemde olası bir arızaya karşı manuel olarakta devreye alınabilir. Panel üzerindeki bilgiler uzaktaki bir alarm paneline veya bir arabirim ile Hastane BMS sistemine bağlanma özelliğine sahiptir.
Dijital gösterge üzerinde nem, basınç, sıcaklık ve çiğlenme noktası (Dew Point DP) gösterilmektedir. Basınçlı Hava Santralı çiğlenme Noktası (DP) sensörü ile donatılmıştır. (Opsiyonel)
HAVAYI SOLUNABİLİR YAPAN BAKTERİ FİLTRE GURUBU
Sıkıştırılmış hava ihtiyacı karşılanırken, kurutucular ve filtreler sıkıştırılmış hava sistemini ve diğer parçaları kirlenmeye karşı korumakla görevlidir.
140 milyon çeşit kirle birlikte, endüstriyel bölgelerdeki kirli hava, hava sıkıştırma sistemleri için tehlike oluşturmaktadır. Sıkıştırma sistemleri tüm bu pislikler, yoğuşmuş sıvıyla birlikte boru sisteminde birikir ve aşındırıcı bir karışım haline gelir. Aletler ve cihazlar işlemez hale gelebilir, alınan hava pis olabilir, filtrelenen bu hava hasta tarafından solunabilir. Özellikle ISO 8573 Class 1.3.1 özelliğinde hastane tesisatına verilir.
4-7 BAR REGÜLASYON GRUBU
Kurutulmuş hava regülayon grubuna gelir ve gereken basınç seviyesine ulaşır. İstenilen yerlere 4 bar ve 7 bar olarak gönderilir. 4 bar hava bazı medikal aletleri kullanırken ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılır.
7 bar hava ise bazı ameliyat aletlerinin kullanmada ve bazı pendant çeşitlerini hareket ettirmekte kullanılır.
BASINÇLI HAVA TANKI
Hava depoları çelikten yapılmaktadır. Genelde deponun 6 mm çevresi ve 8 mm konveks bölümü vardır. Deponun dayanabileceği maksimum basınç 18 Atm.'dir. Çalışma basıncı ise max. 10 Atm’dir. Cihaz BS 5169 standartlarına göre üretilmiş ve standartlarda belirtilen prosedürlere göre test edilmektedir. Tank kapasiteleri 300 ile 3000 lt arasında degişmektedir. Tank kapasitesi HTM 2022 standartına uygun olarak hesaplanan santral çıkış kapasitesinin 1 dakikada litre olarak yarısı kadar olmalıdır.